Tran Thanh

Trấn Thành, tên khai sinh Huỳnh Trấn Thành là một người dẫn chương trình, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và diễn viên lồng tiếng người Việt Nam.